1s_9ecb4a4c950a8391c8f2bc55a2f2dfbf

W piątek 13-go czerwca Zuzanna Stańska została nagrodzona przez British Council w konkursie Young Creative Entrepreneur Award: Culture. Program ten został stworzony przez British Council w celu nagradzania osiągnięć, wspierania rozwoju i spotykania ze sobą utalentowanych przedsiębiorców, którzy wprowadzają innowacje w przemysłach kreatywnych i kulturze na całym świecie. 

British Council szukało ludzi, którzy “kształtują naszą kreatywną przyszłość – testują nowe modele i pomysły, wywierając tym samym pozytywny wpływ na kondycję gospodarki, kultury i relacji społecznych w swoich lokalnym środowisku oraz na świecie. Identyfikujemy młodych liderów w otoczeniu biznesów kreatywnych – osoby, które chcą budować sieć międzynarodowych kontaktów i wykorzystywać je dla wspólnego dobra. Wyróżnikiem tego programu jest nacisk na przedsiębiorczość i innowacje.”

Nagrodą w konkursie jest wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii i udział w programie obejmującym spotkania z uznanymi ekspertami/ekspertkami z danej branży, networking z uczestnikami i uczestniczkami projektu z całego świata, warsztaty praktycznych umiejętności biznesowych, a także udział w głównych wydarzeniach branżowych odbywających się w Wielkiej Brytanii. Wyjazd to wyjątkowa szansa, by zdobyć rozeznanie i dostęp do brytyjskiego rynku firm kreatywnych oraz poszerzyć sieć kontaktów. 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInBuffer this pageEmail this to someone

Please leave a Comment...