Screen-Shot-2015-03-01-at-20.37.51-300x297

Od wielu lat prowadzimy szkolenia i warsztaty dopasowane do zapotrzebowania danej instytucji. Obficie i od serca dzielimy się zdobytymi wiedzą i doświadczeniem z zakresu tworzenia projektów technologicznych w muzeach i wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi. Widząc, jak tego typu warsztaty przydałyby się instytucjom kultury chcielibyśmy zaproponować Państwu temat:

Technologie cyfrowe w muzeach.
Tworzenie koncepcji rozwiązań technologicznych dopasowanych do potrzeb instytucji dziedzictwa.

Screen Shot 2015-03-01 at 20.37.51

Muzea i instytucje kultury coraz częściej sięgają po technologie cyfrowe. Na potrzeby wystawiennicze, edukacyjne i promocyjne powstają aplikacje mobilne i webowe czy multimedialne elementy wystaw i przestrzeni edukacyjnych. Dzięki temu instytucje dziedzictwa docierają do nowych odbiorców, promują swoje treści i prezentują zbiory w sposób adekwatny do aktualnych trendów w komunikacji z publicznością

Opracowanie pomysłów na skuteczne wykorzystanie nowych technologii wymaga znalezienia odpowiedzi na szereg pytań: jakie narzędzia będą adekwatne do potrzeb odbiorców i charakteru udostępnianych treści? Jak zrealizować projekt i na co uważać? Jak promować przedsięwzięcie i zapewniać mu długie trwanie? O powodzeniu projektu stanowi więc dobrze opracowana koncepcja, w której rozwiązania technologiczne oparte są o analizę potrzeb instytucji i jej odbiorców oraz interpretację udostępnianych treści.

Celem warsztatu jest stworzenie lub rozwinięcie pomysłu na udostępnianie treści muzeum z wykorzystaniem technologii cyfrowych i opisanie go w formie briefu kreacyjnego, przeznaczonego dla wykonawcy projektu. Do tworzenia koncepcji kreatywnej wykorzystywana jest metoda interpretacji dziedzictwa i narzędzia z zakresu zespołowego procesu twórczego. Dzięki temu wypracowane rozwiązania są dostosowane do możliwości i celów muzeum, a także odpowiadają na potrzeby jego odbiorców.

Warsztat jest przeznaczony dla zespołów muzeów, galerii, archiwów, bibliotek i innych instytucji udostępniających dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Efekty prac warsztatowych uzależnione są od zapotrzebowania. W trakcie zajęć może powstać koncepcja aplikacji mobilnej, webowej, multimedialnych elementów ekspozycji czy działań wykorzystujących serwisy społecznościowe.

Cel zajęć:
1. Wytworzenie pomysłu na wykorzystanie technologii komunikacyjnych do przekazania treści muzeum odbiorcom w sposób ślą nich atrakcyjny i adekwatny do ich potrzeb i możliwości (aplikacja mobilna, multimedialne elementy ekspozycji, inne rozwiązania IT).
2. Opisanie pomysłu w postaci przekładalnej na zamówienie/zlecenie – brief kreacyjny (tworzony podczas warsztatu lub dosyłamy po)

Czas trwania warsztatów:
2 dni po 6 godzin

Korzyści z zajęć dla instytucji:
- Interpretacja treści muzeum pod kątem potrzeb określonych grup odbiorców i globalnych trendów w zakresie upowszechniania dziedzictwa. Określenie tematów wiodących i celów dla działań, wykorzystujących współczesne technologie.
- Analiza potrzeb odbiorców treści muzeum oraz szerszych kontekstów, które je kształtują (globalne problemy i zjawiska).
- Wybór technologii i metod komunikacji treści adekwatnych do potrzeb i możliwości muzeum.
- Brief koncepcyjny dla projektu wykorzystania technologii komunikacyjnych przez muzeum

Plan warsztatów:
Dzień 1

Inspiracja
Treści – przykłady ciekawych aplikacji
Technologie – obszary możliwych rozwiązań
Odbiorcy – profile technologiczne (możliwości i ograniczenia odbiorców)

Interpretacja
Analiza treści – co chcemy prezentować?
Analiza odbiorców – do kogo kierujemy tą ofertę?
Określenie tematu – co chcemy przekazać?
Wstępny pomysł – co to może być?

Dzień 2

Koncepcja (brief) – uściślenie i rozpisanie pomysłu
Po co to robimy? Cel instytucji/korzyści odbiorcy (esencja)
Co prezentujemy? Wybór treści (istniejących i do pozyskania)
O czym? Wybór tematu
Dla kogo? Wybór grupy docelowej
Jak to działa? Wybór formy
Co robi użytkownik? Określenie funkcjonalności

Refleksja (na podstawie briefu lub wstępnej koncepcji)
Możliwe przeszkody i najczęściej popełniane błędy – na co uważać?
Jak dotrzeć do odbiorcy – jakie są kierunki promocji?
Potencjalni partnerzy – z kim współpracować?
Cykl projektowy – jakie kroki teraz podjąć i w jakiej kolejności?

Warsztat prowadzony jest przez Zuzannę Stańską i Piotra Idziaka.

Jesteś zainteresowany? Masz jakieś pytania? Prosimy o kontakt

Zuzanna Stańska – założycielka firmy Moiseum, zajmującej się tworzeniem i realizacją
projektów technologicznych w muzeach od 2010 roku. Autorka koncepcji aplikacji mobilnych prezentujących dziedzictwo kulturowe i historyczne.

Piotr Idziak – ekspert w zakresie interpretacji dziedzictwa, twórca scenariuszy wystaw muzealnych, koncepcji szlaków kulturowych i produktów turystyki kulturowej, moderator zespołowego procesu twórczego.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInBuffer this pageEmail this to someone