Na zlecenie Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie stworzyliśmy nową responsywną stronę internetową. Oprócz standardowych informacji dotyczących pracy Muzeum znajduje się na niej encyklopedia Dulag – baza, w której można znaleźć cały ogrom wiedzy zdobytej przez lata przez Muzeum oraz Pruskoviana, dotyczące historii Pruszkowa.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInBuffer this pageEmail this to someone
  • zima 2017
Zobacz projekt »