Praktykuj w Kulturze! dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie to pierwszy tego typu tak kompleksowy projekt, jakiego się podjęliśmy. Oprócz stworzenia narzędzia komunikacji z odbiorcami projektu (strony internetowej), zajmowaliśmy brandingiem (stworzenie logotypu i podstaw komunikacji), tworzeniem treści (pisanie tekstów na stronę), komunikacją (organizacja konkursu dla praktykantów, kontakt z mediami) oraz produkcją (zaprojektowanie dwóch plakatów i ich dystrybucja, stworzenie filmu oraz animacji reklamujących projekt).

Efekt naszych zakrojonych na cztery miesiące działań można zobaczyć na stronie internetowej www.praktykujwkulturze.pl.

A na czym polegał sam projekt?

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie chciało porządnie i w dobrym stylu zająć się studentami, którzy gromadami przychodzą do instytucji na praktyki. W związku z tym stworzyło rozbudowany plan praktyk. Zeby nie było łatwo, w pilotażu tego projektu miało wziąć udział troje studentów, wybranych w ramach konkursu na najlepszy projekt muzealny. Najpierw więc musieliśmy stworzyć stronę informującą o konkursie, przez którą można było także zaaplikować. Przy okazji stworzyliśmy plakat reklamujący konkurs, który rozwiesiliśmy w warszawskich klubokawiarniach i innych miejscach uczęszczanych przez studentów. Zajęliśmy się także promocją wydarzenia w mediach i kampanią banerową.

Po wybraniu trzech przemiłych praktykantek zaczęliśmy budować stronę, którą możecie zobaczyć dzisiaj oraz tworzyć do niej treści. Przeprowadziliśmy wywiady z pracownikami PME, dzięki czemu powstały artykuły pokazujące jak instytucja muzeum działa od kuchni ( i jak fajne osoby w niej pracują). Przy okazji dokumentowaliśmy same praktyki, nakręciliśmy film i stworzyliśmy animację reklamującą całość.

Po zakończeniu praktyk Muzeum zorganizowało pięć spotkań na mazowieckich uczelniach, na których praktykantki prezentowały projekt. Wyprodukowaliśmy wtedy plakaty i zajęliśmy się rozpropagowaniem informacji o spotkaniach.

Zobacz film, w którym o programie opowiadają jego uczestniczki:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInBuffer this pageEmail this to someone
  • 06-10.2014
Zobacz projekt »