20140311125126_nawww

25 kwietnia 2014 będziemy brali udział w seminarium animatorów kultury “Otwieramy się”, organizowanym w Centrum Zamenhofa w Białymstoku. Seminarium będzie dotyczyło otwartości instytucji kultury, pojmowanej w bardzo szeroki sposób. Zuzanna Stańska będzie przedstawiała webowe i mobilne projekty muzealne. Więcej informacji znajduje się na stronach Centrum Zamenhofa, poniżej zamieszczamy program wydarzenia:

25.04.2014 (piątek), w godz. 9.00 – 16.00
goście: Yanina Karalevich-Kartel, Klim Khaletski, Alexander Karalevich, Lech Dulian, Zuzanna Stańska, Katarzyna Sawko, Agnieszka Kajdanowska, Krzysztof Matosek
moderator: Anna Danilewicz
udział w seminarium jest bezpłatny
liczba miejsc ograniczona

Program seminarium:

08.45–09.00 Rejestracja uczestników

09.00–10.00 Integracja

10.00–11.30 Otwartość. Palcem po mapie, czyli co to jest i jak to się robi? - Anna Danilewicz, warsztat na temat “otwartości” w teorii i praktyce instytucji kultury

11.35–11.50 Przerwa kawowa

11.50–12.00 „Kultura w drodze – drogi kultury” - Anna Danilewicz - prezentacja wybranych działań otwartościowych, w tym GeoAIR, CCA Kiev, Falanster, „90’s”

12.00–12.45 Prezentacja projektu „90’s” - Yanina Karalevich-Kartel, Klim Khaletski, Alexander Karalevich (Białoruś)

12.45–13.30 Pomysły na otwartość, cz. I
sesja stolikowa – praca w grupach, które powstały na etapie rekrutacji, moderowanych przez ekspertów:

- Wielkie technologie - Lech Dulian, Małopolski Instytut Kultury, projekt Wirtualne Muzea Małopolski. Zagadnienia: skanowanie 3D obiektów muzealnych, digitalizacja, technologie na rzecz otwartości, udostępnianie i wykorzystanie zdigitalizowanych obiektów.

- Technologie mobilne i web – Zuzanna Stańska, Metamuzeum, moiseum. Zagadnienia: nowe sposoby dotarcia do publiczności, przykłady aplikacji mobilnych i webowych.

- Otwarte licencje i otwieranie zasobów instytucji – Katarzyna Sawko, Centrum Cyfrowe Projekt Polska, Zagadnienia: licencje CC w konkretnym zastosowaniu, domena publiczna, otwarte zasoby edukacyjne (OZE), wyszukiwanie, korzystanie i budowanie otwartych zasobów.

12.30 – 14.25 Pomysły na otwartość, cz. II
praca w grupach pod opieką eksperta nad wybranym projektem

14.25 – 14.40 Przerwa kawowa

14.40 – 15.25 Prezentacja projektu “Mediateka CLZ” - Agnieszka Kajdanowska, Krzysztof Matosek

15.25 – 16.00 Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów i zaproszonych gości

Otwieramy się w naszych instytucjach i organizacjach powoli, stopniowo, choć często z trudem. Powszechne jest bowiem podejrzenie, że otwartość to tylko kolejna moda. Jednak w trakcie najbliższego seminarium udowodnimy, że to jedno z pilniejszych wyzwań naszych czasów, konieczność i powinność instytucji i organizacji działających w sferze kultury. Otwartość to część procesu integracji społecznej i kulturowej – gwarancja równego dostępu do kultury oraz element solidarności społecznej.

Seminarium „Otwieramy się” służy więc dyskusji nad metodologią tworzenia programów otwartościowych w instytucjach kultury i projektach pozarządowych. Zaprezentujemy szereg przekładów działań, z Białegostoku, Polski i Europy, pokazujących jak efektywnie idea otwartości może wspierać realizację projektów edukacyjnych i społecznych, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz tworzenie partycypacyjnych działań kulturalnych. Omówimy i przedyskutujemy zarówno etyczne aspekty realizacji idei otwartości, jak też konkretne trudności, które z tym się wiążą.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInBuffer this pageEmail this to someone

Please leave a Comment...