muzeum.historii.zydow.polskich (2)

19-go maja w Muzeum Historii Zydów Polskich odbędzie się pierwszy zjazd muzealnego think tanku, na który zostaliśmy zaproszeni z prezentacją o zasadności tworzenia aplikacji mobilnych przez muzea i instytucje kultury.  Projekt think tanku zakłada stworzenie nieformalnej sieci pracowników muzeów, którzy na co dzień zajmują się pracą w obszarze szeroko rozumianej edukacji muzealnej, oraz organizacji wspierających rozwój muzeów. Podczas kilku spotkań przy wsparciu ekspertów z kraju i zagranicy pragniemy stworzyć platformę wymiany praktyk, inspiracji, a także dzielenia się wątpliwościami i zadawania pytań. Seminaria dyskusyjne, laboratoria metodologiczne i warsztaty twórcze otworzą przestrzeń do refleksji nad towarzyszącymi nam celami oraz ich przełożeniem na pole działań. Podczas kolejnych spotkań zastanowimy się:

 • jak rozumiana jest partycypacyjność obecnie, po wielu latach od wkroczenia tej idei w pole muzealne,
 • czy jest ona inicjowana przez instytucje, czy też potrzeba uczestniczenia wypływa oddolnie,
 • które modele uczestniczenia rzeczywiście warto wdrażać w muzealnictwie, również w obliczu dyskutowanej obecnie “zgubnej niewinności” partycypacji,
 • co oznacza w praktyce muzealnej rozpoznanie potrzeb odbiorców i jak są one współkreowane przez instytucję,
 • a także jak jakościowo sprawdzamy i ewaluujemy efektywność proponowanych projektów.

Zastanowimy się również, jak zdefiniować takie kategorie, jak tworzenie nowych standardów w edukacji muzealnej czy inne muzeum. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytania:

 • jak rozumiemy w swych działaniach zmianę,
 • czy edukacja muzealna to projekty jednorazowe czy długofalowe,
 • co znaczy w naszej codziennej praktyce poszukiwanie idei muzeum otwartego i z jakimi problemami mierzymy się, tworząc muzea otwarte.

Więcej informacji znajduje się tutaj.19-go maja w Muzeum Historii Zydów Polskich odbędzie się pierwszy zjazd muzealnego think tanku, na który zostaliśmy zaproszeni z prezentacją o zasadności tworzenia aplikacji mobilnych przez muzea i instytucje kultury.  Projekt think tanku zakłada stworzenie nieformalnej sieci pracowników muzeów, którzy na co dzień zajmują się pracą w obszarze szeroko rozumianej edukacji muzealnej, oraz organizacji wspierających rozwój muzeów. Podczas kilku spotkań przy wsparciu ekspertów z kraju i zagranicy pragniemy stworzyć platformę wymiany praktyk, inspiracji, a także dzielenia się wątpliwościami i zadawania pytań. Seminaria dyskusyjne, laboratoria metodologiczne i warsztaty twórcze otworzą przestrzeń do refleksji nad towarzyszącymi nam celami oraz ich przełożeniem na pole działań. Podczas kolejnych spotkań zastanowimy się:

 • jak rozumiana jest partycypacyjność obecnie, po wielu latach od wkroczenia tej idei w pole muzealne,
 • czy jest ona inicjowana przez instytucje, czy też potrzeba uczestniczenia wypływa oddolnie,
 • które modele uczestniczenia rzeczywiście warto wdrażać w muzealnictwie, również w obliczu dyskutowanej obecnie “zgubnej niewinności” partycypacji,
 • co oznacza w praktyce muzealnej rozpoznanie potrzeb odbiorców i jak są one współkreowane przez instytucję,
 • a także jak jakościowo sprawdzamy i ewaluujemy efektywność proponowanych projektów.

Zastanowimy się również, jak zdefiniować takie kategorie, jak tworzenie nowych standardów w edukacji muzealnej czy inne muzeum. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytania:

 • jak rozumiemy w swych działaniach zmianę,
 • czy edukacja muzealna to projekty jednorazowe czy długofalowe,
 • co znaczy w naszej codziennej praktyce poszukiwanie idei muzeum otwartego i z jakimi problemami mierzymy się, tworząc muzea otwarte.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInBuffer this pageEmail this to someone

Please leave a Comment...