uwolnic_projekt

Moiseum zostało partnerem medialnym projektu “Uwolnić Projekt” zajmującym się nowym modelem produkcji i dystrybucji dóbr materialnych w oparciu o wolne licencje Creative Commons oraz relacje jakie użytkownik nawiązuje z lokalnym rzemieślnikiem-wytwórcą. Punktem wyjścia do projektu jest refleksja nad koncepcją całościowego spojrzenia na rzemiosło, jego wytwory, twórców i użytkowników. Reprezentował ją poprzez działal ność naukową i badawczą Piotr Szacki, wieloletni pracownik naukowy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, zgłębiając istotę ludowego rzemiosła i propagując je w formie autorskich wystaw, tekstów, filmów, wywiadów z badań terenowych.

Interdyscyplinarny projekt UWOLNIĆ PROJEKT będzie polegał na opracowaniu współczesnych wersji dawnych, tradycyjnych wytworów rzemieślniczych znaj dujących się w Magazynie Gospodarki Podstawowej i Rzemiosła Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wybór obiektów zostanie dokonany przez grupę kompetencyjną, będącą fuzją wiedzy i do świadczenia projektantów, rzemieślników, etnologów i muzealników. Nowe przedmioty powstaną w efekcie ścisłej współpracy rzemieślnika i projektanta. W dalszym etapie w Internecie zostanie zamieszczona dokumentacja wykonawcza powstałych produktów na wolnej licencji Creative Commons (uznanie autorstwa z możliwością tworzenia utworów zależnych). Zainteresowani będą mogli pobierać dokumentację z sieci i wykonać przedmiot u lokalnego rzemieślnika lub samodzielnie, dostosowując go do własnych potrzeb.

Projekt ma za zadanie osiągnąć  ① Upowszechniać nowy model produkcji, zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju jako alternatywy dla produkcji masowej. ② Przywrócić ludowym wytworom rzemieślniczym „drugie życie” poprzez opracowanie współczesnych wzorów kilku przedmiotów znajdujących się w zbiorach PME. ③ Wzmocnić więzi lokalne budując relacje – to zainteresowany zamówi produkt u rzemieślnika z najbliższej okolicy. ④ Zaangażować bezpośredniego odbiorcę w proces produkcyjny – osoba zamawiająca przedmiot określa własne preferencje kolorystyczne czy gabarytowe. ⑤ Stworzyć ciekawą sytuację twórczą zarówno projektantowi, rzemieślnikowi jak i odbiorcy. ⑥ Propagować idee Piotra Szackiego i jego całościowe spojrzenie na rzemiosło, uwzględniające zarówno wytwórcę jak i użytkownika.

Do projektu zostali zaproszeni projektanci: Artur Gosk, AZE design, Pani Jurek. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Stowarzyszenie “Z Siedzibą w Warszawie” jest współorganizatorem projektu. Organizator: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Moiseum jest patronem medialnym akcji.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInBuffer this pageEmail this to someone

Please leave a Comment...