W 13 muzeach w całym kraju o godzinie 12:00 rozpoczęła się druga polska edycja Dnia Wolnej Sztuki . Dzień Wolnej Sztuki to akcja społeczna, mająca na celu uświadomienie zwiedzającym muzea, że skupienie się na kilku wybranych dziełach, zamiast odbywania maratonu po całym budynku przynosi więcej radości i satysfakcji z oglądania sztuki.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInBuffer this pageEmail this to someone

Please leave a Comment...